Konkurs i Wystawa Szopek Krakowskich

Szopka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Ukształtowała się w XIX wiecznym Krakowie. Corocznie, w pierwszy czwartek grudnia, przed południem, wokół pomnika Adama Mickiewicza zbierają się szopkarze, aby zaprezentować swoje najnowsze prace. Towarzyszą im tłumnie zebrani krakowianie, rodziny twórców, turyści, liczne ekipy telewizyjne. Pracownicy Muzeum Historycznego, które od 1945 roku zajmuje się organizacją Konkursu, przyjmują zgłoszenia. Każda szopka otrzymuje swój numer konkursowy, a później jest starannie oceniana.

Szopki prezentują się bardzo majestatycznie i interesująco . Od lat liczba zgłoszonych do Konkursu szopek jest podobna – między 120 a 160, w tym większość stanowią prace wykonane przez dzieci i młodzież. Należy zaznaczyć, że najbardziej efektowne szopki najczęściej wykonują doświadczeni zawodnicy, którzy startują w Konkursie od wielu lat i mają własne techniki tworzenia tych wyjątkowych dzieł. Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu najwięcej trzy szopki. Sąd Konkursowy ocenia je anonimowo, a ich autorzy zostają ujawnieni dopiero po przyznaniu nagród i wyróżnień. Zanim jury skupi się bardzo dokładnie nad oceną poszczególnych prac, musi stwierdzić czy wszystkie odpowiadają warunkom konkursu. Jeżeli praca nie spełnia kryteriów przyjętych aby uznać ją jako „szopkę krakowską”, niestety nie może ubiegać się o nagrodę. W trakcie obrad Jury wyodrębnia 4 grupy szopek według ich wielkości.

Każda zakwalifikowana praca podlega ocenie, według od lat ustalonych kryteriów. Konkurujące szopki otrzymują punkty w skali od 1 do 5 za: nawiązanie do tradycji (kanonu), architekturę, kolorystykę, lalki, elementy ruchome, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Sąd Konkursowy może również wytypować do nagrody prace nie odpowiadające wymienionym wyżej warunkom, lecz odznaczające się innymi, szczególnie wysoko ocenionymi walorami. Od początku istnienia konkursów, zwyczajowo przyznawano zwycięzcom nagrody pieniężne. Fundowali je prezydenci Miasta Krakowa, Zarząd Miejski, instytucje kultury, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, redakcje znanych tygodników, a także osoby prywatne.

Aktualnie głównymi sponsorami są instytucje państwowe, ale także stowarzyszenia społeczne oraz przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Konkursy archiwalne: