Leszek Zarzycki

Leszek Zarzycki wiele lat temu z zamiłowania rozpoczął tworzenie unikalnych Szopek Krakowskich. Nie było to jego głównym zajęciem, lecz raczej hobby wykonywanym w wolnym czasie. W ciągu długiego okresu wypracował umiejętności, które pozwoliły na zdobycie licznych nagród w corocznych Konkursach Szopek Krakowskich. Proces tworzenia szopki jest czasami długotrwały i może trwać nawet kilka miesięcy co ogranicza możliwość wykonania większej ilości takich dzieł. Wiele ludzi z całego świata interesuje się szopkami stąd starają się oni nabywać taką szopkę po zakończeniu konkursu. Zwłaszcza gdy szopka zdobędzie wysoką nagrodę wówczas jest bardzo pożądana przez potencjalnych kolekcjonerów. Szopki Leszka Zarzyckiego do tej pory znalazły już nabywców z kilku krajów świata, a ich popularność z roku na rok staje się większa. Część wykonanych prac zostało nabytych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Leszek Zarzycki w Wikipedii