Coroczny Konkurs Szopek Krakowskich

U stóp pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie odbywa się Konkurs Szopek Krakowskich. Jak co roku, w pierwszy czwartek grudnia z samego rana pod pomnikiem wieszcza pojawiają się szopkarze wraz ze swoimi dziełami oraz liczni miłośnicy krakowskich tradycji. Od wielu lat do rywalizacji o nagrody przystępują nie tylko dorośli i doświadczeni szopkarze, ale również dzieci z krakowskich i podkrakowskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz podopieczni zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Wstępny przegląd szopek i wydawanie numerów konkursowych trwa od godz. 10.00 do godz. 12.00. Gdy wybrzmi hejnał z wieży Mariackiej, szopkarze uformują uroczysty korowód i podążając za krakowiakiem z kolędniczą gwiazdą, wkroczą kolejno na estradę, by ponownie zaprezentować swe prace publiczności.

Po prezentacji szopki zostaną przeniesione do sal wystawowych Pałacu Krzysztofory, gdzie kilka godzin później rozpoczną się obrady jury konkursu. Każda szopka poddana zostanie ocenie według utrwalonych tradycją kryteriów (dekoracyjność, kolorystyka, figurki, architektura, elementy ruchome, tradycyjność, nowatorstwo i ogólne wrażenie artystyczne). Autorom najpiękniejszych szopek zostaną przyznane nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W niedzielę o godzinie 12.00 w sali Fontany w Pałacu Krzysztofory dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa uroczyście ogłosi wyniki konkursu, wręczy laureatom dyplomy i otworzy pokonkursową wystawę.

Strona konkursu: Konkurs Szopek Krakowskich

Organizator Konkursu:
Dział Folkloru i Tradycji Krakowa
kierownik: kustosz Małgorzata Niechaj
asystent: dr Magdalena Kwiecińska
ul. Lubicz 16, 31-504 Kraków
tel. (12) 429-37-91 w.22
e-mail: folklor@mhk.pl
Dział opiekuje się dawnymi zwyczajami i tradycjami ludowymi Krakowa, głównie organizacją obchodu Lajkonika, oraz przygotowuje coroczne Konkursy Szopek Krakowskich. Sprawuje również pieczę nad bogatą kolekcją szopek krakowskich.